Hugo Lepnurm -säätiön toimesta sekä Viron Kulttuurirahaston, Valgan kaupungin, Valgan evankelisluterilaisen seurakunnan, Suomen Viron-instituutin ja Tarton Yliopiston Viljannin Kulttuuriakatemian tuella järjestettiin 26. - 28.9.2008 Baltic-Nordic Church Music Conference Viron Valgassa. Konferenssin tavoitteena on tiivistää Baltian maiden ja Pohjoismaiden kirkkomusiikkiyhteistyötä. Onnistunutta neuvonpitoa päätettiin jatkaa seuraavaksi kahden vuoden päästä Suomessa.

Vapaamuotoisessa kokoontumisessa Suomea edustivat Ulla Tuovinen kirkkohallituksesta, Markku Kilpiö Kirkon musiikkijuhlista, Jorma Hannikainen Suomen Kirkkomusiikkiliitosta ja Juhani Haapasalo Sibelius-Akatemiasta. Kuvassa oikealla konferenssin isäntiin kuulunut kirkkoherra Heino Nurk.
Kuva oikealla: Lähdössä Cimze-seminaarin museoon ja Viljantiin. Kuvassa järjestäjien edustajat Elke Unt (toinen vas.), Ene Salumäe (kesk.) ja Kristel Aer.
[Kuvat Ester Liinak ja Juhani Haapasalo]Konferenssiin osallistui edustajia eri puolilta Viroa, erityisesti Valgasta ja Viljannista, josta paikalla oli Tarton Yliopiston Viljannin Kulttuuriakatemian opiskelijoita. Viljannissa myös vierailtiin toisena kokouspäivänä ja tutustuttiin Kulttuuriakatemian lisäksi Viljannin Musiikkikouluun, Kansanmusiikin aittaan sekä Johanneksen (Jaanin) ja Paavalin kirkkoihin.

Konferenssi avattiin Valgan kulttuurikeskuksessa, jossa eri osallistujamaiden edustajat alustivat maidensa kirkkomusiikin tilanteesta ja näkymistä.
Kuvassa keskellä olevat Viljannin Kulttuuriakatemian kirkkomusiikin opiskelijat saivat kokousväen vieraakseen toisena kokouspäivänä. Opiskelijaryhmää johti heidän opettajansa Aaro Tetsmann.
Kuvassa yllä ollaan tutustumassa Valgan kaupungin Latvian puoleisella alueella sijaitsevaan Janis Cimzen nimeä kantavaan seminaariin, joka oli Viron ja tuolloisen Liivinmaan kanttori- ja opettajakoulutuksen uranuurtajia.Lauantain illansuussa kokoonnuttiin Valgan pappilassa. Antoisien keskustelujen jälkeen tapaamisia päätettiin jatkaa kahden vuoden päästä Suomessa, ja samassa tilaisuudessa saatiin myös kutsu Latviaan. Ilta päättyi Tartu Üliopilassegakoor -kuoron konserttiin Valgan Jaanin kirkossa.

Konferenssin päätöspäivänä sunnuntaina vietettiin messu, jonka toimitti kirkkoherra Heino Nurk. Urkurina oli Jüri Goltsov ja Valgan sekakuoro Rõõm lauloi johtajana, esilaulajana ja viulistina Sirje Pass. Kanteletta soitti Elke Unt. Messua seurasi urkukonsertti, jossa kunkin maan edustajat esittivät oman maansa musiikkia.
Vasemmalla Latvian luterilaisen kirkon edustaja Ilze Sprance ja hänen vieressään Ruotsin edustaja Lennart Ericsson Ruotsin kirkkomusiikkiliitosta. Oikeanpuoleisessa kuvassa Ulla Tuovisen (selin) keskustelutovereina ovat Norjan kirkon hymnologian ja liturgisen musiikin konsultantti David Scott Hamnes, Hugo Lepnurm -säätiön edustaja Kristel Aer Virosta ja Catharina Ericsson Ruotsista.
Valgan Jaanin eli Johanneksen kirkko oli keskeinen kokoontumispaikka aina perjantai-illasta sunnuntaihin. Kirkon upeat Ladegast-urut ovat 11 vuotta Tallinnan tuomiokirkon urkuja vanhemmat ja valmistuivat vuonna 1867. Urut remontoitiin alkuperäiseen kuntoonsa pari vuotta sitten. 22-äänikertaisina ne ovat sangen suuret tilaansa, mutta soivat täyteläisinäkin lempeästi ja erinomaisesti seurakunnan laulua tukien. Konferenssin ensimmäinen kirkkotilanne olikin virsi-ilta, johon kukin osanottajamaa toi tuomisinaan kaksi virttä yhteisesti laulettavaksi. Laulun johtamisesta huolehtivat Ene Salumäe ja Juhani Haapasalo, ja saatiinpa osanottajista muodostetuksi suomalais-virolainen kuorokin! Illan juonsi Valgan seurakunnan kirkkoherra Heino Nurk.

Lue artikkeli Eesti kirik -lehdestä!

- takaisin uutissivulle - takaisin Viro-sivulle -

Hugo Lepnurm (1914 - 1999) oli Tallinnan konservatorion urkumusiikin professori. Suomalaisille Lepnurm tuli tutuksi 1970-luvulla Lahden kansainvälisen urkuviikon vierailijana. Kotimaassaan kaikkien tuntema Hugo oli paljon muutakin kuin urkutaiteilija. Tästä olivat osoituksena hänen muistolleen omistetut musiikkipäivät seminaareineen, näyttelyineen ja konsertteineen Tallinnassa ja muuallakin Virossa lokakuussa 2004. Hugo Lepnurm -säätiö on perustettu vaalimaan Lepnurmin muistoa ja järjestämään kirkkomusiikin alan kursseja, koulutustapahtumia ja tapaamisia.

Suomessa Hugo Lepnurm vieraili ensi kertaa jo vuonna 1932. Hän kertoo muistelmissaan kuulleensa tuolloin prof. Ilmari Krohnin musiikinteorian luennon, tutustuneensa Helsingin Kallion kirkon uusiin (edellisiin) urkuihin ja ihastelleensa prof. Elis Mårtensonin esitystä Bachin Passacagliasta Johanneksen kirkossa.

Lepnurm oli monialainen pedagogi, vaikka toiminta sodan jälkeisessä Virossa ei ollut helppoa. Lepnurm oli usein valtaa pitävien tahojen pannassa, mutta palasi oman tien kulkijanakin aina myös takaisin kulttuurielämän huipulle. Toisaalta hän ei vierastanut pienenkään seurakunnan kanttorinviran hoitoa silloin, kun se oli paras tapa toimia kirkkomusiikin parissa.

Säveltäjänä Lepnurm oli harvinaisen monipuolinen, vaikka hän saattoi valittaa, ettei toiminta esiintyvänä taiteilijana ja pedagogina antanut tilaa opiskella säveltämisen uusia virtauksia. Perinteisen sävelkielen käyttäjänä hän kuitenkin loi persoonallisen tuotannon, jonka aikajänne on melkoinen. Viimeiset teokset syntyivät yli 80 vuoden iässä viime vuosikymmenellä. Hugo Lepnurmin sävellyksiä on kuultavissa mm. hänelle omistetun juhlakirjan (Eesti Muusika Infokeskus) liitteenä olevalta CD-levyltä.