Werde munter, mein Gemüte (BWV 1118)
Svk 553b (=209, 470, 536)
 
Taustaa
Sävelmät
Julkaisuja
Johann Shopin sävelmä vuodelta 1642 on työstetty mielenkiintoisesti. Ensinnäkin siinä on säilynyt säkeiden alun vajaatahdillinen kahdeksasosanuottipari, joka tekee muuten (ja nykyään) tasaisesta koraalista eloisan. Bach vaihtaa kuviotekniikkaa säepareittain ja lisää loppuun myös dominanttiesiintymän, joka sitä paitsi kerrataan. Näin koraalin ensimmäisen säeparin sävelmä tulee esitellyksi kaikkiaan viidesti!