Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (BWV 1115)
Svk 376
 
Sinua, Jeesus,
              rakastan Taustaa
Sävelmät
Julkaisuja
Virsikirjamme pisimpiin kuuluvasta sävelmästä Bach on luonut kokoelman lyhimpiin kuuluvan, vauhdikkaan fantasian. Fanfaarimaista johdantoa (vrt. Buxtehude!) seuraa figuroitu alkupuolisko, mutta sen jälkeen tekniikkaa vaihdetaan miltei säkeittäin tanssillisesta giguesta toccata-vyörytyksiin, biciniumista tiiviisiin sointublokkeihin niin, että tempo ja tahtilajikin tuntuvat vakiintuvan vasta aivan lopussa.
Julkaisijalle Bachin fantasia Sinua, Jeesus, rakastan tuottaa melkoista päänvaivaa rosoisuudessaan ja spontaniudessaan. Sekä NBA että EMB olisivat silti voineet olla uskollisempia Neumeisterin tallentamalle versiolle. Esim. alkupuolen kertauksesta ei ole merkintää originaalissa. Kertaaminen aiheuttaa pulmia kokonaismuodon hahmottamisessa. Niinpä unohtaisin kertaukset ja siirtyisin "ykkösmaalin" ensi tahdista suoraan "kakkosmaaliin", mikä vastaa Neumeisterin notaatiota. 

Tahdin 18 (EMB:ssä t. 20) murtosoinnun merkintä on toimimaton, eikä vastaa Neumeisterin kylläkin epäselvää nuottikuvaa; soinnun voisi soittaa aivan vapaasti murtaen. Tahdissa 32 Neumeisterin tahtijaotus on puutteellinen, mutta viitannee siihen, että edellinen fraasi tulee rauhassa päättää ennen seuraavan aloitusta. NBA:n lyhennelmän sijaan valitsisin tässä EMB:n version. (Näin voitaisiin menetellä myös tahdissa 21. Näin säkeiden rajat sallivat myös luontevan sormionvaihdon tai rekisteröinnin.) 

EMB sijoittaa erehdyksessä alennusmerkit viimeisen tahdin ensimmäisille e-sävelille. NBA:ssa kohta on oikein.jh, Kallion kirkon kuoriurut, tallennus Antti Takala