Vater unser im Himmelreich (BWV 737)
Svk 208 (=131)
 
Oi taivaallinen Ismme Taustaa
Sävelmät
Julkaisuja
Lutherin Isä meidän -virren sävelmästä Bach on tehnyt timantiksi hiotun, mietiskelevän motetin. Koraalin ensimmäinen säe imitoidaan, mutta jatkossa säästeliäästi kuvioitu säestyskudos rakentaa säerajoille miltei huomaamattomat sillat cantus firmuksen seuraavaan sisääntuloon. Päätöstahdit ovat vaikuttava aamen Jeesuksen opettamaan rukoukseen: kukin säestysääni laulaa vuorollaan saman sävelkulun omilta äänialoiltaan, kvintin päässä toinen toisistaan. Vaikka teos kuuluu niihin, jotka on tunnettu ja julkaistu entuudestaan, sen Neumeister-versio avaa uusia näkökulmia sävellykseen.
Jostakin syystä koraalia ei ole julkaistu enempää NBA:n kuin EMB:nkään Neumeister-aineistossa. Editio Musica Budapestin laitoksen toimittanut Tamás Zászkaliczky perustelee seikkaa sillä, että EMB:n kokonaislaitoksen samassa erilliskoraalien niteessä Vater unser on jo painettu toisaalla. Kyseisen version ja Neumeisterin tallentaman välillä on kuitenkin niin merkittäviä yksityiskohtien eroja - eikä suinkaan Neumeisterin version tappioksi - että olen rohjennut toimittaa koko koraalin tähän linkkiin lähteenäni Yalen yliopiston näköislaitos Neumeister-kokoelmasta.

Arvelen Ton Koopmanin noteeranneen Vater unser -koraalin arvon, kun hän vastikään ilmestyneellä levyllään on ensinnäkin ottanut sen mukaan (Vater unser puuttuu kaikilta muilta tuntemiltani Neumeister-kokoelman taltioinneilta), vaivautunut soittamaan sen Neumeisterin näköispainoksesta (tai ainakin sen mukaisesti) ja sijoittanut sen levyn järjestyksessä ensimmäiseksi. Enemmän Koopmanin levystä Julkaisuja-sivulla.