Der Tag, der ist so freudenreich (BWV 719)
Svk 17 (=447)
 
Ilon päivä
              verraton Taustaa
Sävelmät
Julkaisuja
Muutama Neumeister-kokoelman koraaleista tunnetaan myös muista lähteistä. Näihin kuuluu jouluvirteen Ilon päivä verraton sävelletty koraalifugetta, joka esittelee sävelmän 1. ja 2. säkeen. Näitten käsittelyn jäsentää kolmen tahdin kadenssimainen välike, joka erottaa fugetan loppuosan myös itsenäisenä soitettavaksi. Tahdit 27-38 ovatkin mainio päätössoitto, kun virsi 17 (tai 447) on laulettu päätös- tai ylistysvirtenä.
Jalkion käytöstä on J.G. Neumeisterin käsikirjoituksessa vain vähän viitteitä. Tässä tapauksessa koko kudos on soitettavissa sormiolta, mutta basson esiintymiin on yhtä mahdollista rekisteröidä itsenäinen jalkio. Fugetan loppupuolisko on kuitenkin problemaattisempi. Omassa käytössäni olen liittänyt jalkion mukaan tahdin 34 puolivälistä, josta alkaa synkopoiva imitaatio sopraanon teemaesiintymälle. (Tästä seuraa myös pari basson sävelkulun Neumeisterin versiosta poikkeavaa tulkintaa.) Tämä ratkaisu on F-duuriin transponoituna jo yllä ehdotetussa linkissä päätössoitto.