Kuulijalle

Syyskaudella 1967 järjestettiin Helsingin tuomiokirkossa neljän urkukonsertin sarja, jossa esitettiin viikon välein koko Olivier Messiaenin siihenastinen urkusävellystuotanto, yhteensä yhdeksän urkuteosta. Konserteissa esiintyi neljä Sibelius-Akatemiassa opetustehtävissä toiminutta urkuria, Enzio Forsblom, Pentti Soinne, Folke Forsman ja Kari Jussila. Ohjelmalehtisessä todettiin Olivier Messiaenin olevan ”aikamme huomattavin urkumusiikin säveltäjä”.

Kuluvana vuonna vietetään Olivier Messiaenin syntymän 100-vuotisjuhlaa. Mikä on meidän aikamme käsitys säveltäjästä? Edellisen kokonaisesittelyn jälkeen säveltäjän urkutuotanto karttui vielä kahdella monumentaalisella sarjamuotoisella teoksella, jotka veivät hänen tyylinsä ennalta arvaamattomiin ulottuvuuksiin. Toisaalta aikaisemmat sävellykset ovat vakiinnuttaneet asemansa 1900-luvun urkutaiteen kiistattomina klassikoina. Tuskin kukaan väittää vastaan, jos toteamme Olivier Messiaenin olevan päättyneen vuosisadan merkittävin moderni urkusäveltäjä – siitä huolimatta, että hänen persoonallinen tyylinsä tekee kaikki vertailut keinotekoisiksi.
 
Sibelius-Akatemian Messiaen-perinne elää ja voi hyvin. Yli 40 vuoden takaisen festivaalin esiintyjistä kaksi on edelleen keskuudessamme ja mukana tässäkin projektissa. Folke Forsman suoritti yhden ensimmäisistä urkureiden taiteellisista tohtorintutkinnoista vuonna 1996 aiheenaan Messiaenin urkusävellykset. Hän on kirjoittanut tämän ohjelmakirjan johdantoesseen. Kari Jussila on mukana esiintyjänä. Kaikki nyt käsillä olevan konserttisarjan urkurit ovat vuonna 1967 soittaneiden oppilaita ja toimivat tällä hetkellä urkujensoiton opettajina musiikkiyliopistossamme.

Tässä konserttisarjassa esitetään kaikki Olivier Messiaenin painettuna julkaisemat urkusävellykset, ainoana poikkeuksena vuonna 1932 sävelletty Apparition de l’Église éternelle (Ikuisen kirkon ilmestyminen). Se käynnisti säveltäjän juhlavuoden vieton jo viime tammikuussa Sibelius-Akatemian talvijuhlien konsertissa Helsingin tuomiokirkossa Markku Mäkisen soittamana.

Olivier Messiaenin sävellyksiinsä liittämät alaotsikot, raamattusitaatit ym. kommentit käännöksineen ovat saatavilla erillisinä lehtisinä kunkin konsertin yhteydessä.

Tervetuloa Olivier Messiaenin urkumusiikin kiehtovaan maailmaan!

Konsertti 12.4. klo 20 Tuomiokirkko

Jaana Ikonen (s. 1961) aloitti urkujensoiton opinnot Espoon
musiikkiopistossa Tauno Satomaan johdolla. Sibelius-Akatemian
solistisella osastolla hän opiskeli urkujensoittoa Kari Jussilan
ja cembalonsoittoa Kati Hämäläisen oppilaana suorittaen
molemmissa soittimissa diplomitutkinnot vuosina 1985 ja 1986.
Opintojaan hän jatkoi prof. Wolfgang Rübsamin (Northwestern
University, Chicago) johdolla sekä eri kursseilla Kenneth
Gilbertin, Gustav Leonhardtin sekä Marie-Claire Alainin oppilaana.
Jaana Ikonen on saavuttanut menestystä kilpailuissa:
2. sija Lahden pohjoismaisissa urkukilpailuissa vuonna 1984 sekä
voitto Bach-kilpailussa Sveitsin Porrentruy’ssa vuonna 1985.
Hän on esiintynyt soolokonsertein, orkestereiden solistina sekä
kamarimuusikkona kotimaan lisäksi mm. USA:ssa, Sveitsissä
ja Saksassa. Jaana Ikonen toimii tällä hetkellä urkumusiikin
lehtorina Sibelius-Akatemian Kuopion osastossa.

Les corps glorieux.
Sept visions brèves de la
vie des Ressuscités (1939)

Kirkastetut ruumiit.
Seitsemän lyhyttä näkyä
ylösnousseitten elämästä

I Subtilité des corps glorieux
Kirkastettujen ruumiiden ylevyys
II Les eaux de la grâce
Armon vesilähteet
III L´ange aux parfums
Suitsuttava enkeli
IV Combat de la mort et de la vie
Kuoleman ja elämän taistelu
V Force et agilité des corps glorieux
Kirkastettujen ruumiiden voima ja liikkuvuus
VI Joie et clarté des corps glorieux
Kirkastettujen ruumiiden ilo ja kirkkaus
VII Le mystère de la Sainte Trinité
Pyhän Kolminaisuuden salaisuus

Konsertti toteutetaan yhteistyössä Kirkko
soikoon -festivaalin kanssa
Konsertti 4.5. klo 19 Paavalinkirkko

Markku Heikinheimo (s.1948) aloitti urkuopintonsa yksityisesti ja
jatkoi niitä Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla Folke Forsmanin
johdolla. Urkujensoiton diplomitutkinnon hän suoritti vuonna 1974
Sibelius-Akatemian yleisellä osastolla opettajanaan Enzio Forsblom.
Samana vuonna Finlandia-talossa pitämänsä ensikonsertin jälkeen
hän opiskeli useaan otteeseen Pariisissa Marie-Claire Alainin
johdolla. Markku Heikinheimo on esiintynyt omin konsertein ja
orkesterisolistina kotimaassa ja ulkomailla. Hän toimii vuodesta
1981 Sibelius-Akatemian urkumusiikin lehtorina. Viime vuosina
hänen erityisenä vastuualueenaan on ollut Kirkkomusiikin osaston
konserttisarja Organo scolare. Sivutoimisesti vastaa Finlandia-talon
uruista ja on myös toiminut Finlandia-talon urkukonserttien tuottajana.
Vuosina 1981-85 hän oli Organum-seuran puheenjohtajana. Hän on
myös julkaissut urkutaiteeseen, erityisesti sen historiaan liittyviä artikkeleita
ja oppimateriaalia. Äänitteistä uusin on vuonna 2007 julkaistu
Lars Karlssonin urkuteosten kokonaislevytys.

L’Ascension.
Quatre méditations symphoniques pour orgue (1934)

Kristuksen taivaaseenastuminen.
Neljä sinfonista meditaatiota uruille

I Majesté du Christ demandant la gloire de son père
Kristus rukoilee Isäänsä kirkastamaan hänet
II Alleluias sereins d’une âme qui désire le ciel
Taivasikävää tuntevan sydämen autuaallisia kiitoshymnejä
III Transports de joie d’une âme devant la gloire du
Christ qui est la sienne
Kristuksen kirkkaudesta osallisen sielun riemuhuuto
IV Prière du Christ montant vers son Père
Kristuksen rukous hänen noustessaan Isänsä tykö

Messe de la Pentecôte (1951)
Helluntaimessu

I Entrée – Les langues de feu
Alkusoitto – Tulikielet
II Offertoire – Les choses visibles et invisibles
Offertorio – Näkyvät ja näkymätömät
III Consécration – Le don de sagesse
Konsekraatio – Viisauden lahja
IV Communion – Les oiseaux et les sources
Ehtoollinen – Linnut ja lähteet
V Sortie – Le vent de l’Esprit
Loppusoitto – Hengen tuuli

Konsertti toteutetaan yhteistyössä Paavalin seurakunnan kanssa.

Konsertti 12.10. klo 19 Tuomiokirkko

Kari Jussila (s.1943) on konsertoinut kotimaan ja pohjoismaiden
lisäksi useissa Euroopan maissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.
Hän on kanta- ja ensiesittänyt puolisensataa urku- ja
kamarimusiikkiteosta, tehnyt runsaasti kanta- ym. nauhoituksia
Suomen Yleisradiolle sekä useita urku- ja kamarimusiikkilevytyksiä.
Hän voitti I palkinnon kansallisissa urkukilpailuissa
Helsingissä 1973. Kari Jussila on toiminut Sibelius-Akatemiassa
urkujensoiton opettajana vuodesta 1966, urkumusiikin
lehtorina vuodesta 1983 ja professorina syksystä 1998 lähtien.
Paraisten urkupäivien urkukurssin opettajana hän on toiminut
vuosina 1980-2001 ja 2004, lukuisten muiden mestarikurssien
opettajana koti- ja ulkomailla sekä kansallisten ja kansainvälisten
urkukilpailuiden juryn jäsenenä.

Diptyque. Essai sur la vie terrestre
et l’éternité bienheureuse (1930)
Diptyykki. Tutkielma maallisesta
elämästä ja autuaasta ikuisuudesta

Verset pour la fête
de la Dédicace (1960)
Versetti kirkon vihkimisjuhlaan

Le banquet céleste (1928)
Taivaalliset pidot

Livre d’orgue (1951)
Urkukirja

I Reprises par interversion
Kertauksia kääntäen
II Pièce en trio
Trio
III Les mains de l’abîme
Syvyyden kädet
IV Chants d’oiseaux
Lintujen laulua
V Pièce en trio
Trio
VI Les yeux dans les roues
Silmät pyörissä
VII Soixante-quatre durées
Kuusikymmentäneljä aika-arvoa
Konsertti 30.11. klo 19 Paavalinkirkko

Markku Hietaharju (s.1961) suoritti urkujensoiton A-tutkinnon
Sibelius-Akatemiassa 1986 ja antoi ensikonserttinsa seuraavana
vuonna Helsingin Tuomiokirkossa. Opintojaan hän on
täydentänyt lukuisilla mestarikursseilla Suomessa ja ulkomailla.
Vuosina 1988-1990 hän opiskeli Lyypekin musiikkikorkeakoulussa
professori Martin Haselböckin johdolla suorittaen
opintojensa päätteeksi Konzertexamen-tutkinnon.
Markku Hietaharju on esiintynyt kotimaan lisäksi useasti
Skandinaviassa, Keski-Euroopassa, Baltian maissa sekä Venäjällä.
Kansainvälisillä festivaaleilla hän on vieraillut Lahdessa,
Tallinnassa, Riiassa, Wienin kesämusiikkijuhlilla sekä Göteborgissa.
Lisäksi hän on saavuttanut palkintosijoja kansainvälisissä
urkukilpailuissa. Hietaharju on esiintynyt useilla äänilevyillä
solistina ja kamarimuusikkona (mm. A.G.Ritterin sonaattien
kokonaislevytys Riian tuomiokirkossa).Valtion taiteilija-apuraha
on myönnetty hänelle vuosina 1997, 2001 ja 2002. Markku
Hietaharju toimii Turun tuomiokirkon urkurina ja urkujensoiton
opettajana Sibelius-Akatemiassa.

Méditations sur le Mystère
de la Sainte Trinité (1969)
Meditaatioita Pyhän
Kolminaisuuden mysteeristä

I Le Père inengendré
Ikiaikainen Isä
II La sainteté de Jésus Christ
Jeesuksen Kristuksen pyhyys
III La relation réelle en Dieu est réellement identique à
l’essence
Todellinen yhteys Jumalaan on yhteneväinen perusolemuksen
kanssa
IV Je suis, Je suis!
Minä olen, Minä olen!
V Dieu est Immense, Éternel, Immuable – Le souffl e de
l’Esprit – Dieu est Amour
Jumala on ääretön, ikuinen, muuttumaton – Jumalan
henkäys – Jumala on Rakkaus
VI Le Fils, Verbe et Lumière
Jumalan Poika, Sana ja Valo
VII Le Père et le Fils aiment par le Saint-Esprit
eux-mêmes et nous
Isä ja Poika rakastavat Pyhän Hengen kautta
itseään ja meitä
VIII Dieu est simple
Jumala on vilpitön
IX Je suis Celui qui suis
Olen se, mikä olen

Konsertti toteutetaan yhteistyössä Paavalin seurakunnan
kanssa.

Konsertti 10.12. klo 19 Kallion kirkko

Peter Peitsalo (s. 1970) on koulutukseltaan musiikin tohtori.
Hän työskentelee Sibelius-Akatemiassa urkumusiikin lehtorina
ja kirkkomusiikin osaston johtajana. Lisäksi hän on ruotsalaisen
Olaus Petrin kirkon urkuri. Peter Peitsalo antoi urkuensikonserttinsa
Kallion kirkossa vuonna 1995. Hän on esiintynyt
urkurina ja säveltäjänä kotimaassa ja ulkomailla, nauhoittanut
varhaisbarokin ja aikamme musiikkia sekä tutkinut muun
muassa Jan Pieterszoon Sweelinckin musiikkia ja suomalaista
urkuhistoriaa. Organum-seuran puheenjohtaja Peter Peitsalo oli
vuosina 2000–2002.

Livre du Saint Sacrement (1984)
Pyhän sakramentin kirja

I Adoro te
Kunnioitan sinua
II La Source de Vie
Elämän lähde
III Le Dieu caché
Salattu Jumala
IV Acte de Foi
Uskontunnustus
V Puer natus est nobis
On poika meille syntynyt
VI La manne et le Pain de Vie
Manna ja elämän leipä
VII Les ressuscités et la lumière de Vie
Kuolleista herätetyt ja elämän valo
VIII Institution de l’Eucharistie
Ehtoollisen asettaminen
IX Les ténèbres
Pimeys
X La Résurrection du Christ
Kristuksen ylösnouseminen
XI L’apparition du Christ ressuscité
à Marie-Madeleine
Ylösnousseen Kristuksen ilmestyminen
Magdalan Marialle
XII La Transsubstantiation
Transsubstantiaatio
XIII Les deux murailles d’eau
Kaksi vesimuuria
XIV Prière avant la communion
Rukous ennen ehtoollista
XV La joie de la grâce
Armon ilo
XVI Prière apres la communion
Rukous ehtoollisen jälkeen
XVII La Présence multipliée
Moninkertainen läsnäolo
XVIII Offrande et Alleluia final
Uhri ja päätöshalleluja

Konsertti toteutetaan yhteistyössä
Kallion seurakunnan kanssa.
Konsertti 24.12. klo 23 Kallion kirkko

Olli Porthan (s.1957) opiskeli urkujensoittoa Sibelius-Akatemiassa
Enzio Forsblomin ja Amsterdamin Sweelinck- konservatoriossa
Jacques van Oortmerssenin johdolla. Hän täydensi
opintojaan useilla kansainvälisillä mestarikursseilla opettajinaan
mm. Marie-Claire Alain, Montserrat Torrent ja Harald
Vogel. Suoritettuaan kirkkomusiikkiosaston päästötutkinnon
ja urkujensoiton diplomitutkinnon hän antoi ensikonserttinsa
Helsingissä, Finlandia-talossa v. 1983.
Olli Porthan sai I palkinnon Lahden urkuviikon urkukilpailussa
v. 1980. Hän on konsertoinut kotimaan lisäksi laajalti
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Belgiassa,
Virossa, Latviasssa,Venäjällä sekä Japanissa. Hänellä
on ollut myös lukuisia esiintymisiä eri maiden radioissa ja
televisiossa, minkä lisäksi hän on levyttänyt eri aikakausien urkuteoksia
ja kamarimusiikkia, viimeksi J.S. Bachin kokoelman
Klavierübung III (La Bottega Discantica, 2006). Olli Porthan
on toiminut Sibelius-Akatemian urkumusiikin opettajana
vuodesta 1980 ja professorina vuodesta 1988 lähtien. Kirkkomusiikin
osaston johtajana hän oli vuosina 1997- 2001. Hän on
toiminut Janakkalan barokkikesän taiteellinena johtajana ja
Kotkan kansainvälisen urkukilpailun ja urkuviikon taiteellisen
suunnittelutoimikunnan ja tuomariston jäsenenä. Olli Porthan
on myös kuulunut useiden kansainvälisten urkukilpailuiden
tuomaristoon ja opettanut lukuisilla mestarikursseilla sekä
toiminut asiantuntijana useissa urkurakennusprojekteissa.

La Nativité du Seigneur.
Neuf méditations pour orgue (1935)
Vapahtajan syntymä.
Yhdeksän meditaatiota uruille

I La Vierge et l´Enfant
Neitsyt ja lapsi
II Les bergers
Paimenet
III Desseins éternels
Ikuisia päätöksiä
IV Le Verbe
Sana
V Les enfants de Dieu
Jumalan lapset
VI Les anges
Enkelit
VII Jésus accepte la souffrance
Jeesus alistuu kärsimykseen
VIII Les mages
Tietäjät
IX Dieu parmi nous
Jumala keskuudessamme

Konsertti toteutetaan yhteistyössä
Kallion seurakunnan kanssa