Käsikirjakomitean työssä luotiin runsaasti litugista musiikkia paitsi messuun ja muihin jumalanpalveluksiin myös rukoushetkiin. Kokoamistani ja säveltämistäni puolestakymmenestä vesperistä kolme on julkaistu kaupallisesti (adventtivesper op. 83, helluntaivesper op. 56 ja pyhäinpäivän vesper op. 52). Varhaisemmat adventtivesper ja jouluvesper (op. 42) tulivat julki käsikirjakomitean välimietinnön virikeaineistossa vuonna 1994. Vielä kuudeskin vesperkokonaisuus on syntynyt loppiaisillaksi, mutta sen aineisto on jäänyt vanhentuneiden tietokoneohjelmien muurin taa. Se on kuitenkin rekonstruoitavissa muualla säilyneen tai julkaistun aineiston pohjalta. Kun vesperin johdanto ja päätös sekä Marian kiitosvirsi eli Magnificat voivat olla musiikillisesti samat kirkkovuoden ajankohdasta riippumatta, ne voidaan lainata painetuista vespereistä. Jos loppiaisvesperin alkuvirreksi valitaan virsi 47, sen sävelmä on sama kuin virressä 625, joka on pyhäinpäivän vesperini alkuvirsi. Loppiaisen psalmi voidaan valita opuksesta 62, ja lukuteksteistä 1. Tim 3: 16:een sävelletty motetti Me tunnustamme on julkaistu Sulasolin kokoelmassa Kirkkovuoden motetteja, 45 tekstimotettia. Vielä mahdollisesti tarvittava muu musiikki voidaan valita Jumalanpalvelusten kirjan mukaisesti. Kaikkiin loppiaisvirsiin on julkaistu urkukoraaliaineistoa eri kokoelmissa. Vesperin päätösmusiikkina voisi olla urkukoraali virteen 46: