Aulikki ja Pertti Eerola ja Eija Järvelä vierailivat USA:ssa Madisonin suomalaisen musiikin viikolla ja tilasivat sitä varten psalmimusiikkia. Tekstiksi valittiin psalmin 139 alkupuolisko, Herra, sinä tunnet minut. Psalmi on sävelletty psalmikonserton muotoon, kahdelle lauluäänelle ja uruille. Se voidaan esittää myös kahden miesäänen tai nais- ja miesäänen duettona. Näiltä YouTube -videoilta saat yleiskuvan sävellyksestä. Urkuja korvaavat yllä jousisoittimet. Videoiden digiäänet ovat Sibelius-nuottiohjelman NotePerformer-liitännäisohjelmasta.

Psalmista on myös vironkielinen nuottilaitos: