Opuksen 176 motetit on sävelletty helluntaijakson eli kesän ja syksyn pyhien raamatunteksteihin. Ne täydentävät aiemmin syntyneitä motetteja kirkkovuotta seuraten (ks. tekstimotettien kokonaisluetteloa). Motettien esittely on käytännön syistä jaettu kahdelle nettisivulle, ”kesämotetit” (op. 176a) ja ”syksymotetit” (op. 176b). Motettien esittäjistö vaihtelee perinteisen tekstikonserton sooloäänen ja urkujen koostumuksesta vieläkin vanhemman perinteen kuoromiehityksiin, mutta ”koneistoa” voidaan myös varioida (esimerkiksi soolo => unisono tai kuoro => lauluääni ja soittimet), ja myös urkujen sijaan voidaan käyttää muita sopivia soittimia. Motetit ovat käsikirjoituksia.

Annan teille uuden sydämen
(Helluntaipäivä, 1. lukukappale, 1. vsk)


Joka on ottanut vastaan
(Helluntaipäivä, 2. vsk:n evankeliumi)


Jumala on rakastanut maailmaa
(Helluntaipäivä, 3. vsk:n evankeliumi)


Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus (Pyhän Kolminaisuuden päivä, 2. lukukappale, 1. vsk)


Viinipuu (Pyhän Kolminaisuuden päivä, 2. vsk:n evankeliumi)


Jumala on rakkaus (2. sunnuntai helluntaista, 2. lukukappale, 1. vsk)


Hän oli rikas mutta tuli köyhäksi (2. sunnuntai helluntaista, 2. vsk:n 2. lukukappale)


Käy uskon jalo kilpailu (2. sunnuntai helluntaista, 3. vsk:n 2. lukukappale)


Te loistatte kuin tähdet (3. sunnuntai helluntaista, 1. vsk:n 2. lukukappale)


Mikä maailmassa on heikkoa (3. sunnuntai helluntaista, 2. vsk:n 2. lukukappale)


Älä väheksy Herran kuritusta (3. sunnuntai helluntaista, 3. vsk:n 2. lukukappale)


Pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen (4. sunnuntai helluntaista, 2. lukukappale, 1. vsk)


Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi
(4. sunnuntai helluntaista, 2. vsk:n 2. lukukappale)


Minä vastaan pyyntöihisi
(4. sunnuntai helluntaista, 3. vsk:n 1. lukukappale)


Niin totta kuin elän (5. sunnuntai helluntaista, 1. vsk:n 2. lukukappale)


n antaa iankaikkisen elämän (5. sunnuntai helluntaista, 2. vsk:n 2. lukukappale)


Kohota katseesi ylös taivaalle (5. sunnuntai helluntaista, 3. vsk: 1. lukukappale)


Ihmisten kalastaja (Apostolien päivä, 1. vsk:n evankeliumi)


Te ette ole vieraita (Apostolien päivän 2. vsk:n 2. lukukappale)


Pidä kiinni siitä, minkä olet oppinut (Apostolien päivän 3. vsk:n 2. lukukappale)


Olkaa keskenänne yksimielisiä (7. sunnuntai helluntaista, 1. vsk:n 2. lukukappale)


Joka ei toista armahda (7. sunnuntai helluntaista, 2. vsk:n 2. lukukappale)


Rakastakaa vihamiehiänne (7. sunnuntai helluntaista, 3. vsk:n evankeliumi)


Tämä on minun rakas Poikani (Kirkastussunnuntai, 1. vsk:n evankeliumi)


Minä olen ensimmäinen ja viimeinen
(Kirkastussunnuntai, 2. vsk:n 2. lukukappale)


Kirkkaudesta kirkkauteen (Kirkastussunnuntai, 3. vsk:n 2. lukukappale)


Menkää sisään ahtaasta portista (9. sunnuntai helluntaista, 2. vsk:n evankeliumi)


Tavoitelkaa rauhaa (9. sunnuntai helluntaista, 3. vsk:n 2. lukukappale)


Älä luulottele olevasi viisas (10. sunnuntai helluntaista, 1. vsk:n 1. lukukappale)


Syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksii (10. sunnuntai helluntaista, 2. vsk:n 1. lukukappale)


Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa (10. sunnuntai helluntaista, 3. vsk:n 2. lukukappale)


Jolla on korvat, se kuulkoon (11. sunnuntai helluntaista, 1. vsk:n 2. lukukappale)


Jumala on sekä lempeä että ankara
(11. sunnuntai helluntaista, 2. vsk:n 2. lukukappale)


Äläkää paaduttako sydäntänne
(11. sunnuntai helluntaista, 3. vsk:n 2. lukukappale)


Hyvin käy sen
(12. sunnuntai helluntaista, 1. lukukkappale, 1. vsk)


Joka teistä on suurin (12. sunnuntai helluntaista, 3. vsk:n evankeliumi)


Kuka on antanut ihmiselle suun (13. sunnuntai helluntaista, 1. lukukappale, 1. vsk)


Hedelmästään puu tunnetaan (13. sunnuntai helluntaista, 2. vsk:n evaneliumi)


Tulee yö (13. sunnuntai helluntaista, 3. vsk:n evankeliumi)


Herran kunnia ilmestyy
(Juhannuspäivä, 1. lukukappale, 1. vsk)


Me julistamme hyvää sanomaa
(Juhannuspäivä, 2. vsk:n 2. lukukappale)


Vihmokoon taivas
(Juhannuspäivä, 3. vsk:n 1. lukukappale)