Opus 104 sisältää hiljaisen viikon urkukoraaleita. Niitä voidaan soittaa yhtä lailla myös alkusoittoina, alternatin-säkeistöinä ja päätössoittoina. Koraalit on julkaistu kokoelmassa Kirkkovuoden urkumusiikkia II (Sulasol).

Virteen 56 on tarjolla kaksi säkeistöä, joita voidaan soittaa myös erillisinä.

Virren 57 sävelmään perustuva meditaatio on omimmillaan vastausmusiikkina.

Urkukoraali virteen Laupias Jeesus sopii myös päätössoitoksi.

Koraalimeditaatio virren 69 (tai 82) sävelmästä on ajateltu itsenäiseksi meditaatioksi tai vastausmusiikiksi, mutta se soveltuu myös urkukoraalin muihin tehtäviin sekä virren alkusoitoksi.
Kunkin nuottiesimerkin saat soimaan hiirellä klikkaamalla.