Responsorinen psalmi (op. 68) on julkaistu KJMK:n proprium-aineistossa.
Ks. myös op. 38, 57 ja 83.