Palmusunnuntain evankeliumikatkelma on kirjoitettu tässä miessolistille, mutta motetin voi laulaa myös naisääni tai unisonokuoro. Tällöinkin kohdasta "Totisesti" voi laulaa solisti, kunnes päädytään sanoihin "mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon". Motetti on osa laajempaa passiomusiikin kokonaisuutta; ks. opus 14.