Loppiaismotetti Me tunnustamme on syntynyt III vsk:n epistolaan, joka on kuin pieni uskontunnustus. Sekakuoroversion lisäksi teoksesta on olemassa myös kolmiääninen naiskuoroversio. Motetti on perusilmeeltään lyyrinen. Painetussa laitoksessa (Sulasol, Kirkkovuoden motetteja) ykkösmaalin lopussa on virheellisesti kertausmerkki.