Jouluaamun profetian (Jes. 9) jakeisiin 1-2a ja 5a sävelletty motetti on syntynyt elokuussa 1992, uuden raamatunkäännöksen tullessa käyttöön, ja julkaistu KJM:n joulujumalanpalvelusaineistossa samana syksynä. Motetti jäsentyy taitteiksi siten, että fugetta ”sinä teet runsaaksi riemun” toistuu kahden homofonisen jakson kontrastina. KJM:n aineistoa on nykyisin saatavilla Sulasolin jakamana.