Kolmantena sunnuntaina pääsiäisestä luetaan III vsk:n evankeliumina Jeesuksen sanat tiestä, totuudesta ja elämästä. Motetti alkaa mottomaisesti, mutta muuttuu sitten lyyriseksi.