Partita Rudolf Lagin koraaliin Ristinpuussa riippuissansa (Ristinpuussa Golgatalla, virsi 68) on ensimmäinen "laajempi" urkuteokseni, kylläkin hyvin tiivistetty ja pelkistetty. Partitan kolmas osa on hieman muokattuna ilmestynyt kokoelmassa Organum cantat (ks. opus 24) ja uudelleen kokoelmassa Kirkkovuoden urkumusiikkia II (Sulasol).

Käsikirjoituksen loppuosa on kadonnut. Niinpä osien Vivace ja Molto largo nuottiesimerkkejä seuraavat tahdit on kirjoitettu uudestaan ääniesimerkkejä varten. Ainakin partitan päätös on tässä alkuperäistä laajempi.