113 - Oi Pyhä Henki, vahvista
114 - Oi Pyhä Henki, Jumala

123 - Oi Jeesus Kristus, Herramme
125 - Kosketa minua, Henki
161 - Vain hetki, Herra kaataa
166 - On hengissä maa
178 - Myös isämme uskoivat
183 - On meillä aarre verraton
187 - Armahda, Herra Jumala
217 - Täynnä kiitosta
220 - Oi Jeesus, viimeisenä yönä
228 - Vaiti kaikki palvokaamme
229 - Saa ehtoollinen Jeesuksen
233 - Oi Isä, Poika, Henki Herran
244 - Te murheelliset
246 - Murheeni syvyydestä
249 - Pois kirkas suvi kulkee
260 - Niin suuresti on Jumala
261 - Oi iloitkaa, te kristityt
262 - On hyvyydessään Jumala
275 - Mä elän laupeudesta
276 - Jeesuksesta laulan
278 - Oi armon lähde ainoa
281 - Lienenkö outo ainoa
283 - Ah Jumala, nyt tuskassa
289 - Vain sinä tunnet minut
294 - Ihminen, synnissänsä
295 - Oi Herrani, saan luoksesi
301 - Kirkasta, oi Kristus, meille
321 - Sinua, Jumala
326 - Sinulle kiitos
327 - Kaikki maat, te riemuitkaatte

- lisää koraaleita -
- palaa sivun perustilaan -
- Juhani Haapasalon opusluettelo
    (+kattava koraaliluettelo) -