Urkukoraalin käsikirjoitus pohjautuu kokoelmassa Koraalikirjan alkusoitot II (Fazer) julkaistuun intonaatioon.