Virren sävelmä esiintyy myös passiovirren 64 yhteydessä. Siihen säveltämäni urkukoraali liittyy retorisesti pastonaikaan, joten virteen 337 on syntynyt puolestaan ylistyslaulun jatkuvuutta korostava bicinium. Käsikirjoitus.