Notion on harvinaisen monelle alustalle rakennettu nuotinkirjoitusohjelma. Se toimii Windowsissa, Macissä, iPadissä, iPhonessa ja iPodissa. Tässä muutama muistiinmerkintä iPad-versiosta.
- Kun avaat ohjelman, saat esiin nuottikirjaston. Tältä sivulta aloitat myös uuden [NEW] nuotin tekemisen.
- Seuraava vaihe on viivastojen valinta. Sen jälkeen Add-painike avaa nuottisivun.
- Varsinaisella työskentelysivulla on viivastojen alla päämenu klaviatuureineen sekä vasemmalla kirjoitus- ja moodivalintoja (yksiääninen, soinnut, kynä ja ääni). Viime mainittu on lähinnä oikolukuapu. Kynä on valittuna, kun kirjoitetaan virtuaaliselta klaviatuurilta. Sormin tai klaviatuurilta kirjoitettaessa voidaan käyttää myös nk. Stylus-kynää. Päämenun painikkeista osa avaa alamenuja (näkyvissä tässä nuotit ja tauot). Valintatyökalu avaa myös valintapalkin, josta päästään edelleen alamenuihin. Viivaston ykkösääni ja kakkosääni viittaavat samalle viivastolle mahdollisesti kirjoitettaviin itsenäisiin ääniin kuten sopraano ja altto. Ykkösääni on valittuna oletuksena.
- Oheisen kuvan työkalut puhuvat puolestaan. Esillä olevan nuottitaulukon (Note / Rest Selection) oikealla puolella ovat muunnemerkit, artikulaatiomerkit (myös fraasikaari), nyanssimerkit, nuotinpäät, trillit, sointumerkit, sävellajit ja tahtilajit jne. Viimeisenä ovat tekstin kirjoituksen vaihtoehdot, yleistekstityökalu ja laulutekstin (Lyrics) kirjoittaminen. Nauhoitus (alareunan punainen painike) mahdollistaa ns. reaaliaikaisen nuotintamisen joko virtuaaliselta tai ulkoiselta äänilähteeltä.


Ikkunan alareunan painikkeista osa johtaa uusiin valintoihin, osa on suoria komentoja. Nuotti voidaan jakaa eli lähettää sähköpostina tai pilviservereiden kautta monena formaattina (Notion, pdf, xml, äänitiedosto). Ohjelmaan tuominen valitaan jo aloitussivun (Home) Import-painikkeesta. Notion tunnistaa valmistajan mukaan myös ulkoisen soittimen, kun se on liitetty iPadiin sopivan välikappaleen kautta.

Oheiselta YouTube-videolta voit kurkata ohjelman rutiineja käytännössä. Näyte on kirjoitettu iPad Pro:lla, johon on liitetty ulkoinen näppäimistö. Ohjelma toimii kaikissa iPad-malleissa, mutta vaativampaan tekstinkäsittelyyn tarvitaan näppäimistö, jossa on navigointinäppäimet.